بهترین راه خودکشی در ایران:

خوردن زهر؟ خفه کردن خود؟ آتش زدن و سوزاندن بدن؟ از برج میلاد خود را پرت کردن؟ زدن رگ دست؟ در دریا غرق شدن؟...

نه بابا به نظر من بهترین راه خودکشی در کشور ما فقط هزینه ش چیزی حدود 50 هزار تومان ناقابل هست، خیلی راحت با مراجعه به یک آژانس مسافرتی و خرید یک بلیط هواپیمای سفرهای بین شهری می توایند خیلی محترمانه با سقوط هواپیما جان خود را از دست بدهید و به دیار باقی بشتابید، تازه در این حالت خودکشی هم محسوب نمی شود و شما انگ خودکشی و گناه آن را هم با خود حمل نمی کنید! قدرتی خدا دیروز از توپولوف گفتیم و امروز از ایلوشین و فردا از یکی دیگر

 

خلاصه اینکه به نظر بنده بهتر است در این کشور هیچ گاه هیچ تکنولوژی وارد نشود چون به دلیل عدم استفاده درست، به جای اینکه برای ملت آسودگی و آسایش به همراه آورد بیشتر جان مردم بی گناه را می گیرد

راستی می گن وقتی عذاب بیاد همینجور پشت سر هم می باره ،خدا خودش به حالمون رحم کنه