میم مثل:

مادر 

میم مثل:

محبّت

میم مثل:

مهتاب

میم مثل:

مربّا

میم مثل:

متعهّد

میم مثل:

...

در عربی یک باب وجود دارد به نام باب تَفَعُّل

به ترتیب ماضی، مضارع و مصدر این باب می شود: تَفَعَّلَ، یَتَفَعَّلُ، تَفَعُّل

اسم فاعل این باب هم می شود: مُتِفَعِّل

در این باب افعال زیادی به کار می روند که در زبان شیرین فارسی هم کاربرد دارند مثل:

تَجَسُّم، تَشَکُّر، تَعَهُّد، تَأَهُّل

اسم فاعل این مصدرها هم به ترتیب می شود: مُتجسّم، مُتشکّر، مُتعهّد و بالاخره: مُتِأَهِّل

پس: میم مثل متأهّل

خلاصه کلام اینکه صفحه دوم شناسنامه من پر شد و آن شب تبدیل به بهترین لحظه زندگی م شد و من و آقای همسر عقد بستیم و بادا بادا مبارک باد شدیم.

می گویند معنی اسم هر کس به گونه ای بر خود آن شخص هم اثر می گذارد: اسم منم که هست: سعیده، سعیده هم که یعنی خوشبخت

پس قبل از اینکه شما برام آرزوی خوشبختی و سعادت و از اینا کنید خودم آرزو می کنم! و از همین الان تبریکاتتان را پذیرا می باشم. هرچند نصف شما دوستان گل از طریق پیامک و زنگ و حضوری و غیر حضوری تبریک گفتید، ولی خب از آنجا که هر گلی رنگ و بوئی داره، تبریک وبلاگی هم رنگ و بوی خاص خودش رو داره دیگه.

خلاصه که بزن اون دست قشنگه رو به افتخار خودم و خودش

 قابل توجه بعضی ها: اگر تعجب کردید به من ربطی نداره چون خودمم هنوز متعجبم و باورم نمی شه که منم به خیل عظیم متأهلین پیوسته باشم.

همین دیگه، حالا متوجه شدید چرا امسال آپ نکردم؟!

چون دوست داشتم اولین مطلبی که در سال جدید در  اینجا وبلاگ است نقطه می گذارم خبر «عقدم» و «مجردی پَر » و اینا باشه!

خب از همین حالا می تونید تبریکات ویژه خود را به بنده ابلاغ کنید منم قول می دهم همه را خوب بقاپم! به جان خودم

فعلا" بدرود.